BẢNG GIÁ LINH KIỆN ĐIỆN

TÊN THIẾT BỊ

CÔNG XUẤT

GIÁ

ỐNG ĐỒNG LẮP NỔI DÀY 7 DEM

1

250.000/m

ỐNG ĐỒNG LẮP NỔI DÀY 7 DEM

1.5 - 2

250.000/m

ỐNG ĐỒNG LẮP NỔI DÀY 7 DEM

2.5

250.000/m

ỐNG ĐỒNG LẮP ÂM TƯỜNG / DẤU TRẦN DÀY 7 DEM

1

250.000/m

ỐNG ĐỒNG LẮP ÂM TƯỜNG / DẤU TRẦN DÀY 7 DEM

1.5 - 2

250.000/m

ỐNG ĐỒNG LẮP ÂM TƯỜNG / DẤU TRẦN DÀY 7 DEM

2.5

250.000/m

DÂY ĐIỆN 2.0 DAPHACO

1 - 2.5

35,000

DÂY ĐIỆN 2.0 CADIVI

1 - 2.5

35,000

CB ĐEN + HỘP

1 - 2.5

Liên Hệ

EKE (SƠN TĨNH ĐIỆN)

1

150.000

EKE (SƠN TĨNH ĐIỆN)

1.5 - 2

160.000

EKE (SƠN TĨNH ĐIỆN)

2.5

170.000

CÔNG TY TNHH NHÀ THÉP UNIVERSAL VIETNAM

Về chúng tôi